Ένα καρέ φωτογραφιών από την αμφισβητούμενη  φάση  στο  γκολ του Πανμοβριακού
Δεν παίρνουμε θέση ούτε πιστεύουμε ότι από την θέση που πάρθηκαν οι φωτογραφίες μπορούν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο, απλά ανεβάζουμε το καρέ φωτογραφιών που έχουμε στην διάθεσή μας.
Συνολικές προβολές

Από το Blogger.

Επικοινωνία

Ανδρέας Χριστάρας
τηλ. 690 6247 509
mail: christaras_an@yahoo.gr